Speciel patologi

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i forrige semesters eksamen og godkendt klinisk ophold

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På basis af modul 4.3 på bacheloruddannelsen i medicin og modul 1.3 Klinisk introduktion, patologi, på kandidatuddannelsen i medicin opnå et omfattende kendskab til klinisk patologi som et speciale med tæt relation til de kliniske specialer.

Læringsmål

Viden

  • redegøre detaljeret for fagets placering i relation til de kliniske og andre parakliniske specialer
  • forklare patoanatomiske manifestationer (makroskopiske og mikroskopiske) for hyppige og væsentlige sygdomsprocesser
  • redegøre for hyppige og vigtige sjældnere sygdommes patoanatomi og patogenetiske forhold
  • diskutere og argumentere for ætiologiske og patogenetiske forhold ved hyppige og vigtige sjældnere sygdomme.

Færdigheder

  • inddele hyppige og vigtige sjældnere sygdomme efter patogenetiske mekanismer
  • fortolke og anvende patologi-besvarelser ved hyppige og vigtige sjældnere sygdomme.

Kompetencer

  • demonstrere indblik i de væsentlige områder af faget og specialet patologi, specielt med henblik på metoder, arbejds- og forskningsområder og kliniske relevans.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpeciel patologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPathology
ModulkodeMEDMN14K2_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet