Klinisk introduktion, kirurgi

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bachelor i medicin.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At introducere den studerende til de kliniske hovedfag.

Modulet skal bestås før deltagelse i moduler på 3. og 4. semester

Læringsmål

Viden

 • gøre rede for symptomer og diagnostik af de almindeligste tilstande inden for de kirurgiske områder
 • redegøre for behandling af de almindeligste tilstande inden for de kirurgiske områder
 • forklare relevante patofysiologiske forhold
 • anvende præcis terminologi til at beskrive de patoanatomiske forandringer, der er diagnostisk grundlag for de almindeligste tilstande inden for de kirurgiske områder
 • formulere de videnskabelige principper for udforskning af årsager, forebyggelse og behandling af de almindeligst forekommende kirurgiske sygdomme.

Færdigheder

 • anvende de mest grundlæggende basale, kliniske færdigheder, som er nødvendige for den nyuddannede læge, herunder førstehjælp til tilskadekomne
 • identificere i hvilket lægeligt speciale, de almindeligste tilstande hører til
 • forstå patientens situation og de særlige etiske problemstillinger, der er en del af den kliniske hverdag
 • vælge og tolke resultater af basale parakliniske undersøgelser ved kirurgiske sygdomme: Klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, røntgen, klinisk fysiologi, nuklearmedicin og patologi.

Kompetencer

 • fastholde og udbygge sin viden og færdigheder inden for de kirurgiske områder
 • identificere og reflektere over resultater, der går ud over egen viden og færdigheder.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt færdighedsprøve og klinisk ophold.

Prøver

Prøvens navnKlinisk introduktion, kirurgi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Introduction, Surgery
ModulkodeMEDMN14K1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet