Almen patologi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At introducere almene patologiske begreber for den studerende. Endvidere at give den studerende dybdegående undervisning i de cellulære processer der fører til tilstande med cancer, atherosclerose, inflammation og ødemer.

Læringsmål

Viden

Almen patologi

 • Kunne definere almene begreber som: Dysplasi, metaplasi, carcinoma in situ, invasiv vækst, metastasering, iskæmi, infarkt, ødem, inflammation, traume, regeneration

Sygdomspatogenese

 • Redegøre for de cellulære og molekylære processer der fører til udvikling af cancer, atherosclerose, inflammation og ødemer, samt relatere disse ændringer til den patologiske udvikling af disse sygdomstilstande

Cancerbiologi

 • Kende til teorier for cancerudvikling
 • Redegøre for hvorledes tidlige stadier af sygdommen kan identificeres, og hvordan dette kan benyttes i screeningsstrategier
 • Demonstrere forståelse af principperne bag cancer terapi

Aterosclerose

 • Kende til risikofaktorer for udvikling af åreforkalkning
 • Kunne beskrive de underliggende fænomener der fører til ateromdannelse på lysmikroskopisk niveau med inddragelse af relevante celletyper
 • Kende til thrombogenese ud fra tilstedeværende plaquedannelse
 • Kunne beskrive de molekylære og cellulære processer der følger efter infarktdannelse, og kunne angive molekylære begivenheder ved reperfusion

Inflammation

 • Redegøre for inflammationsprocessen på histologisk niveau med inddragelse af relevante celletyper
 • Beskrive ødemdannelse,
 • Redegøre for forskellige ødemers forekomst med inddragelse af deres patogenese betinget af ændringer i legemets væskebalance og cirkulation, samt eventuel tilstedeværelse af infektion.

Klinisk relateret undervisning

 • Den studerende modtager undervisning på patologisk afdeling: Der demonstreres præparater fra cancer- og aterosclerose-cases.
 • Den studerende møder cancerpatienter og lærer om de uspecifikke og specifikke symptomer på cancersygdom
 • Den studerende modtager kommunikationstræning i at overbringe dårlige og ubærlige diagnoser

Farmakologi

 • Kunne inddele og beskrive virkningsmekanismerne for de hyppigst anvendte kemoterapeutika
 • Kende til non-farmakologisk (kirurgi og stråler) behandling af cancertilstande

Statistik, folkesundhed og evidens-baseret medicin

 • Have epidemiologisk viden om cancerincidens
 • Kende til principperne for forebyggelse af cancer ved personlig og arbejdsmæssig miljøsanering

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Gøre rede for omfang og organisation af palliativ behandling i Danmark
 • Beskrive hvordan politiske beslutninger influerer på kræftbehandling

Færdigheder

 • Man opnår færdigheder indenfor de almene patologiske fænomener og kan anvende forståelsen af disse i fremtidige kurser der inddrager sygdomstilstande

Kompetencer

 • Efter dette modul kan man inddrage kendskabet til de almene patologiske fænomener i sin forståelse af, hvordan sygdomsprocesser kan opstå og videreudvikles til alvorlige tilstande.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio.

Prøver

Prøvens navnAlmen patologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS8
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Pathology
ModulkodeMEDMN14B4_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS8
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet