Barnets vækst

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At lære den studerende om barnets udvikling gennem hele graviditeten og de første leveår.

Læringsmål

Viden

Anatomi og fysiologi

 • Beskrive graviditetens anatomi og fysiologi
 • Beskrive den føtale vækst og organernes udvikling i alle trimestre
 • Demonstrere viden om hvordan intrauterin vækst kan påvirkes negativt
 • Beskrive fødslens faser og kort angive muligheder for farmakologisk intervention
 • Beskrive de perinatale ændringer for mor og barn
 • Have viden om barnets påvirkning og mulige konsekvenser af prematur fødsel
 • Redegøre for mammas makro- og mikroskopiske anatomi
 • Beskrive de histologiske og fysiologiske forandringer mamma undergår i forbindelse med graviditeten og klimakteriet

Basal obstetrik

 • Have kendskab til svangrekontrol og kende til de undersøgelser den gravide tilbydes
 • Beskrive hvorledes risiko-graviditeter kan identificeres
 • Beskrive hvordan alkohol og stofmisbrug under graviditeten kan påvirke barnet
 • Redegøre for fordele og ulemper for mor og barn ved amning og modermælkserstatning
 • Have viden om brystbetændelse
 • Beskrive nogle almindeligt forekommende medfødte misdannelser
 • Gøre rede for betydningen af fødselssted

Almen pædiatri

 • Have viden om den postnatale observation og behandling af mor og barn
 • Have overordnet viden om barnets udvikling i løbet af det første leveår
 • Beskrive barnevæksten og dens fysiologi, inklusive pubertetens hormonelle forandringer
 • Beskrive screeningsundersøgelser i barnealderen
 • Gøre rede for faktorer i børns trivsel

Statistik, folkesundhed og evidens-baseret medicin

 • Demonstrere forståelse for børnemorbiditet og mortalitet og indflydelsen på familie og samfund 
 • Demonstrere viden om amning og hvorvidt amning bør promoveres af sundhedspersonale
 • Have viden om de mest almindelige årsager til børnesygdomme og kende til mulighederne for forebyggelse af disse gennem vaccinationsprogrammer

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Have viden om jordemoderens roller
 • Kunne beskrive lovgivning relateret til børns trivsel
 • Have kendskab til principper for kvalitetssikring og patientsikkerhed

Videnskabsteori og etik

 • Kunne beskrive hvordan synet på graviditet og fødsel har udviklet sig
 • Kunne beskrive spektret af syn på graviditet og fødsel
 • Kunne demonstrere en forståelse for etiske problemstillinger især i forhold til sammenspillet mellem forældre og børn

Færdigheder

 • Den studerende opnår betydelig viden om graviditeten og barnets udvikling i de tidlige leveår både fra et biologisk og et samfundsmedicinsk perspektiv
 • Den studerende lærer at inddrage personlige, intime detaljer i kommunikationen med en patient

Kliniske færdigheder

 • Kunne foretage en gynækologisk undersøgelse på en fantomdukke
 • Undersøgelse af mamma på fantom og patient
 • Have stiftet bekendtskab med svangrekontrol i praksis og have deltaget i superviseret praktisk undersøgelse af den svangre kvinde
 • Kommunikation med den svangre
 • Kunne tale om intime problemer i relation til seksualitet
 • Kunne foretage superviseret undersøgelse af et barn med det primære formål at vurdere barnets somatiske udvikling og almene trivsel

Kompetencer

Efter dette modul har man opnået indsigt i graviditetens biologi og de sociale forhold der omgiver den. Den studerende vil også kunne forholde sig til barnets tidlige opvækst fra et biologisk og et socialt perspektiv.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio.

Prøver

Prøvens navnBarnets vækst
Prøveform
Skriftlig
ECTS8
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPediatrics
ModulkodeMEDMN14B4_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS8
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet