Reproduktionsorganernes endokrinologi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul videreudvikler man forståelsen for de endokrinologiske regulative mekanismer, særligt i forhold til fertilisation, fosterets udvikling, og udvikling af primære og sekundære kønskarakterer.

Læringsmål

Viden

Anatomi og embryologi

 • Redegøre for de mandlige og kvindelige kønsorganers makroskopiske og mikroskopiske anatomi
 • Beskrive den embryonale udvikling af kønsorganerne
 • Beskrive udviklingen af de primære og sekundære kønskarakterer
 • Redegøre for spermatogenesen
 • Beskrive den tidlige embryogenese
 • Forstå normale fertilitetsmønstre og metoder til kunstig befrugtning
 • Redegøre for ovulationen og fertilisationen

Fysiologi

 • Redegøre for hormonelle og fysiologiske forandringer under menstruationscyklus
 • Demonstrere forståelse for kønnets indflydelse på biologiske faktorer inklusive opførsel
 • Beskrive fysiologiske ændringer under menopausen og andropausen

Farmakologi

 • Beskrive kønssteroiders basale farmakologi
 • Redegøre for systemisk og non-systemisk farmakologisk anti-kontraception
 • Forstå seksuel dysfunktion og behandling
 • Redegøre for den medicinske behandling af klimakterielle symptomer
 • Beskrive moderne osteoporose profylakse og behandling
 • Kende til behandlingsprincipperne for behandling af infertilitet

Statistik, folkesundhed og evidens-baseret medicin

 • Give eksempler på og redegøre for hvordan evidensbaseret medicin kan implementeres
 • Kunne redegøre for tilgange til at evaluere årsags/effekt sammenhænge

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Kunne redegøre for diversiteten af aktører i sundhedssystemet
 • Kunne redegøre for lovgivningen vedrørende kunstig befrugtning

Videnskabsteori og etik

 • Kunne reflektere over de etiske aspekter i forhold til fertilitetsbehandling og prenatal diagnostik

Færdigheder

 • Den studerende kan forholde sig til fertilisationsproblemer og kender til principperne for antikonception.

Kompetencer

 • Efter dette modul kan man sammenkoble viden om hormoners betydning for fertilisationen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio.

Prøver

Prøvens navnReproduktionsorganernes endokrinologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS4
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelReproductive Endocrinology
ModulkodeMEDMN14B4_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS4
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet