Valgfrit Eksperimentelt projekt: Muskel- og nervefunktion

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At introducere den studerende til eksperimentelt projekt og at give den studerende mulighed for at formulere en hypotese til afprøvning i laboratoriet.

Læringsmål

Viden

 • Demonstrere forståelse af rationalet ved af hypotesetestning
 • Dokumentere kendskab til relevant original videnskabelig litteratur
 • Gennem eksperimenter på celler, væv eller hele organismer opnå viden om bevægeapparatet og nervesystemet i videste forstand

Færdigheder

 • Anvende videnskabelig metode til afprøvning af hypotesen
 • Opstille en videnskabelig hypotese
 • Kunne præsentere data grafisk
 • Kunne analysere simpelt datamateriale med brug af relevant statistisk metode

Kompetencer

 • Efter dette modul kan man opstille videnskabelige hypoteser og vurdere deres gyldighed
 • Man kan indgå i et projektforløb og reflektere over egen læring og betydningen af vidensdeling samt metoder til projektstyring
 • Kan læse og forstå videnskabelige artikler
 • Kan både arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper om en faglig opgave

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgfrit Eksperimentelt projekt: Muskel- og nervefunktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelElective Experimental Project: Muscle and Nerve
ModulkodeMEDMN14B3_4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet