Nervesystemet og bevægeapparatet I

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1.1 og 1.3.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at introducere nervesystemets og bevægeapparatets fysiologi og anatomi.

Modulet skal bestås før deltagelse i modul 5.2.

Læringsmål

Viden

Anatomi

Makroskopisk anatomi

 • Redegøre for den principielle opbygning af hud, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Redegøre for rygsøjlen anatomi og identificere knogledele på røntgenbilleder
 • Redegøre for den makroskopiske opbygning af centralnervesystemet
 • Redegøre for centralnervesystemets blodforsyning
 • Beskrive dannelsen af cerebrospinalvæsken
 • Beskrive hjernens ventrikelsystem, hjernens hinder og de mellemliggende hulrum
 • Beskrive det perifere nervesystems principielle opbygning
 • Beskrive det autonome nervesystems makrospisk erkendelige strukturer

Mikroskopisk anatomi

 • Redegøre for den histologiske opbygning af hud, brusk, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Redegøre for nervesystemets histologi
 • Kunne identificere nerveceller lysmikroskopisk
 • Kunne beskrive de forskelle gliaceller og angive deres funktion

Embryologi

 • Redegøre for udviklingen af hud, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Beskrive udviklingsmæssige defekter i bevægeapparatet og deres betydning for funktionsnedsættelse hos det fuldt udviklede menneske
 • Redegøre for udviklingen af nervesystemet fra de tidligste stadier af fosterets dannelse
 • Beskrive de embryonale forhold ved hydrocephalus, anencephali og spina bifida

Fysiologi

 • Forklare sammenhæng mellem struktur og funktion af muskler, knogler og led
 • Forklare sammenhæng mellem struktur og funktion af rygmarv, hjernestamme, cerebellum, diencephalon og telencephalon
 • Kunne beskrive den synaptiske transmission og axon-potentialets udbredning
 • Redegøre for hvor hjernebarkens forskellige vigtige funktioner er lokaliseret
 • Redegøre for transmission i de væsentligste afferente og efferente banesystemer
 • Beskrive fænomenet bevidsthed
 • Kende til fænomenet epilepsi og beskrive mulige årsagsforhold
 • Kunne beskrive ”det normale” EEG
 • Kunne anvende apparatur til måling af elekrofysiologiske parametre
 • Kende til neurodegenerative tilstandes påvirkning af neurotransmissionen
 • Kunne beskrive neurotransmissionen ved almindeligt kendte senereflekser
 • Beskrive det autonome nervesystems væsentligste funktioner

Biokemi

 • Redegøre for basale principper i centralnervesystemets biokemi
 • Kende til syntesen af myelin af betydning for axon-potentialets udbredning
 • Kunne identificere væsentlige neurotransmittere og kende deres syntese og virkning på en receptor

Farmakologi og patofysiologi

 • Gøre rede for typer og virkning af farmaka på det autonome nervesystem
 • Redegøre for farmaka til behandling af smertetilstande
 • Redegøre for farmaka til behandling af epilepsi og neurodegenerative sygdomme
 • Redegøre for mulighederne for regeneration af nervevæv i det perifere nervesystem og centralnervesystemet
 • Beskrive overordnede ophelingsmekanismer efter skade på knoglevæv
 • Kende til fænomenet arthrose og dets patofysiologiske betydning for kronisk behov for smertestillende medicin
 • Have viden om de mest almindelige hudproblemer

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Analysere betydningen af bevægelseshandicap i samfundsmæssig sammenhæng

Færdigheder

Kunne vurdere bevægeapparatet og nervesystemets funktionelle forhold ved kliniske undersøgelser

Kliniske færdigheder

 • Foretage klinisk neurologisk undersøgelse med undersøgelse af nervesystemet, større led, test af muskelfunktion og undersøgelse af væsentlige reflekser
 • Have et indgående kendskab til væsentlige bevægelsesindskrænkninger og neurologiske udfald hos patienter med lidelse i bevægeapparatet eller nervesystemet

Fysiologi-øvelser

 • De studerende udfører øvelser af nervesystemets funktion ved at undersøge hinanden i simple apparater. Der undervises i neurotransmission i motoriske og sensoriske, smerteførende ledningsbaner. Undervisningen understøtter den teoretiske undervisning i samme emner.

Kompetencer

Efter dette modul kan man anvende sin viden om bevægeapparatet og nervesystemet i flere kliniske sammenhænge.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio og godkendt laboratorierapport.

Prøver

Prøvens navnNervesystemet og bevægeapparatet I
Prøveform
Skriftlig
ECTS12
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Nervous system I
ModulkodeMEDMN14B3_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS12
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet