Teoretisk projekt: Folkesundhed

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At introducere til selvstændigt akademisk arbejde, og at sammenkoble faglig medicinsk viden med samfundsmæssige problemstillinger.

Læringsmål

Viden

Folkesundhed og evidens-baseret medicin

 • Kende til vigtigheden af et folkesundhedsperspektiv inden for lægevidenskab
 • Beskrive basale demografiske og sundhedsmæssige forhold i udviklingslande i forhold til industrialiserede lande
 • Definere forskellige teorier inden for sundhedsopfattelse og sundhedspsykologi
 • Beskrive epidemiologien for fedme, rygning, alkoholindtagelse og stress
 • Redegøre for hvilken betydning disse faktorer har på folkesundheden
 • Forstå hvordan den individuelle livsstil påvirkes af sociale og miljømæssige forhold
 • Have viden om hvordan sociale forhold kan påvirke udviklingen af fedme
 • Beskrive normalitetsbegreber
 • Redegøre for forskellige sundhedsfremmende tiltag
 • Have viden om social ulighed i Danmark
 • Kunne redegøre for mulige årsager til social ulighed i sundhedssektoren
 • Demonstrere forståelse af rationale bag og principperne for kvalitativ forskning
 • Definere begrebet ”Kvalitet” i sundhedsvæsenets kontekst
 • Have viden om sundhedsstyrelsens og sundhedsministeriets rolle for kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring i sundhedsvæsenet

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Forklare den grundlæggende organisation af sundhedssystemet
 • Beskrive den interdisciplinære tilgang til behandling af kronisk sygdom
 • Beskrive organisationen af den primære sundhedssektor i Danmark og beskrive hvordan forskellige faggrupper kan inddrages ved behandling af kronisk sygdom
 • Beskrive sundhedssystemets ressourcer i plejen af handicappede
 • Give eksempler på værdien af interdisciplinært samarbejde i sundhedssystemet

Akademiske kompetencer

 • Gøre rede for de vigtigste typer af undersøgelser inden for medicinsk forskning
 • Gøre rede for korrekt brug af referencer i et videnskabeligt arbejde
 • Reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter
 • Redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde

Færdigheder

 • Anvende bibliografiske databaser til informationssøgning
 • Analysere behov for organisering af individuelt arbejde og samarbejde i grupper med henblik på at identificere stærke og svage sider
 • Analysere og vurdere egen studieindsats og læring med henblik på at identificere stærke og svage sider

Kompetencer

 • Efter dette modul kan man opstille videnskabelige hypoteser og vurdere deres gyldighed
 • Man kan indgå i et projektforløb og reflektere over egen læring og betydningen af vidensdeling samt metoder til projektstyring
 • Kan læse og forstå opbygningen og intentionen bag flertallet af videnskabelige artikler
 • Kan både arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper om en faglig opgave

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeoretisk projekt: Folkesundhed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS6
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject: Public Health
ModulkodeMEDMN14B2_5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS6
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet