De endokrine organer

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At introducere det endokrinologiske system og relatere forstyrrelser heri til sygdomsprocesser i legemet.

Læringsmål

Viden

Anatomi og fysiologi

 • På oversigtsform gøre rede for de endokrinologiske organers lokalisation og væsentligste funktioner
 • Kunne beskrive den hormonelle akse og betydningen af overordnede hormoner i hypothalamus og hypofysen for regulation af hormonproduktion i de perifere endokrine organer
 • Kende til hypofysens blodforsyning og det hypothalamisk-hypofysære portåresystem
 • Gøre rede for hormoners funktion som ligand for en receptor.
 • Kende til inddeling af hormoner som peptid og steroidhormoner, og vide at hormonreceptorer kan være lokaliseret i cytoplasma
 • Kende til hormonel feedback
 • For glandula thyroidea redegøre for den makroskopiske og histologiske anatomi
 • Kende til glandula thyroideas vigtige relationer på halsen
 • Redegøre for syntesen af hormoner i glandula thyroidea
 • Kende til årsager til hypo- hyperfunktion af glandula thyroidea
 • Kende til parakliniske undersøgelser ved endokrine sygdomme
 • Beskrive den histologiske opbygning af ø-cellerne i pancreas og angive de hormoner der produceres i pancreas
 • Kunne udtage en blodprøve til måling af plasmaglucose
 • Kende til urinstix til vurdering af glucose i urinen
 • Kende til principperne for foretagelse af en glucosebelastningstest
 • Vide at insulinkrævende henholdsvis ikke-insulinkrævende diabetes mellitus kan ledsages af en lang række følgetilstande og kunne angive flertallet af disse.

Farmakologi og patofysiologi

 • Forklare den patofysiologiske betydning af henholdsvis hypo- og hyperfunktion af glandula thyroidea
 • Beskrive behandlingsmulighederne ved hypo- og hyperfunktion af glandula thyroidea
 • Kende til kirurgiske behandlingsmuligheder af glandula thyroidea
 • Gøre rede for årsager til diabetes mellitus
 • Beskrive de patofysiologiske forhold der fører til kliniske symptomer ved diabetes mellitus
 • Beskrive de langtrækkende konsekvenser af kronisk hyperglykæmi
 • Gøre rede for hypoglykæmi
 • Gøre rede for farmakologiske interventionsmuligheder ved henholdsvis insulinkrævende og ikke-insulinkrævende diabetes mellitus
 • Forklare de væsentligste betydninger af livstilsintervention i behandlingen af diabetes mellitus

Færdigheder

 • Sammenligne forskellige hormoners interaktion med en receptor
 • Sammenligne den fysiologiske effekt af de fleste hormoner
 • Analysere sammenhængen mellem hormoners interaktioner, de hormonelle akser og feedback mekanismer

Kliniske færdigheder

 • Foretage klinisk undersøgelse af glandula thyroidea
 • Kunne optage fokuseret anamnese og objektiv undersøgelse af patienten med diabetes
 • Kende til og kunne undersøge for mange af de følgesygdomme der kan ramme diabetespatienten.

Kompetencer

 • Efter dette modul kan man vurdere betydningen af endokrin signalering i komplekse sammenhænge og betydningen af feedback i behandlingen af diabetes og andre endokrinologiske sygdomme.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio.

Prøver

Prøvens navnDe endokrine organer
Prøveform
Skriftlig
ECTS6
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelEndocrine Systems
ModulkodeMEDMN14B2_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS6
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet