Det hæmatologiske system og immunsystemet

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende et dybdegående indblik i de hæmatologiske og immunologiske systemer.

Modulet skal bestås før deltagelse i modul 5.1.

Læringsmål

Viden

Anatomi og fysiologi

 • Navngive blodets cellulære komponenter og identificere dem lysmikroskopisk
 • Navngive knoglemarvens væsentligste blodtypeforstadier og identificere dem lysmikroskopisk
 • Kende til koncentrationen af blodets celler i blodbanen
 • Kende til koncentrationen af de hyppigst forekommende plasmaproteiner og immunglobuliner i plasma
 • Beskrive de væsentligste forhold for jerns omsætning i legemet
 • Redegøre for koagulationsprocessen
 • Beskrive de vigtigste blodtypeantigener (ABO, Rh) og hvilke undersøgelser der foretages i forbindelse med blodtransfusion
 • Redegøre for hvilke mekanismer i det innate immunforsvar der kan udløse en inflammationsreaktion
 • Redegøre for hvordan de innate immunforsvar koordinerer med de B og T-celle medierede responser på infektioner
 • Redegøre for struktur og funktion af immunoglobuliner og deres rolle i B-celle medieret immunitet
 • Beskrive det celle-medierede immunforsvar, herunder redegøre for de forskellige T-cellers rolle
 • Redegøre for lymfeknuden og miltens histologi
 • Redegøre for lymfeknudens histopatologiske forandringer i forbindelse med en immunreaktion
 • Kende til behovet for immunsuppression i forbindelse med organtransplantation

Videnskabsteori og etik

 • Kende til etiske dilemmaer i forhold til organtransplantation

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Have forståelse for de økonomiske og menneskelig ressourcemæssige  omkostninger organtransplantationer har

Farmakologi og patofysiologi

 • Beskrive patofysiologi, hyppige symptomer og behandling af anæmi og polycytæmi vera
 • Beskrive patofysiologi, hyppige symptomer og behandling af hyppige blødersygdomme. Redegøre for immunpatogenese og angive eksempler på autoimmunitet
 • Redegøre for de fire typer hypersensitivitets reaktioner
 • Beskrive hvorledes farmakologisk intervention med antireumatika og binyrebarkhormoner kan påvirke immunresponset
 • Beskrive hvorledes farmakologisk intervention kan påvirke koagulations- og fibrinolyseprocesserne

Færdigheder

 • Kunne vurdere en laboratorieudskrift med angivelse af de mest almindelige blodprøver, og kunne angive sandsynlige organpåvirkninger ved konstaterede abnormaliteter
 • Kunne udføre immunologiske diagnostiske forsøg
 • Kunne genkende blodets celler via mikroskopi

Kliniske færdigheder

 • Foretage vurdering af patienten med anæmi.
 • Kunne undersøge den hæmatologiske patient for hævede lymfeknuder, incl. mandler og polypper, og undersøge for ømhed og forstørrelse af milten.

Kompetencer

 • Efter dette modul kender den studerende til det hæmatologiske systems betydning for produktion af røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader. Den studerende kender til koagulationsprocessen og kan forstå interaktionen mellem koagulationsfaktorer og blodplader, som kan manipuleres farmakologisk. Den studerende vil også kunne vurdere betydningen af immunforsvarets rolle i sygdom og behandling.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio og laboratorierapport.

Prøver

Prøvens navnDet hæmatologiske system og immunsystemet
Prøveform
Skriftlig
ECTS8
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelHematology and Immunology
ModulkodeMEDMN14B2_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS8
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet