It-lederen i praksis

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål er udvikling af deltagernes faglige og personlige ledelseskompetencer. Faget tager sit udgangspunkt i de teoretiske områder, som behandles i de to første enkeltfag, og faget gennemføres sideløbende med de to øvrige enkeltfag.

Den enkelte deltager får ved fagets start mulighed for at arbejde med og forholde sig til en vurdering af egen personlige ledelsesprofil gennem et individuelt forløb med en faglig vejleder. Vejlederen vil med en blanding af teoretisk faglighed og praktisk erfaring give et nuanceret blik udefra på forholdet mellem ledelsesroller og de opgaver, man udfører i egen praksis.

Med udgangspunkt i samtaler om ledelsesprofilen modtager deltageren sparring med henblik på udvikling af den enkeltes faglige såvel som personlige ledelseskompetencer, og ligeledes aftales det med den faglige vejleder, hvilke(n) faglige ledelsesmæssige problemstilling(er), deltageren vil sætte fokus på og arbejde med igennem faget, samt hvilke kompetencer deltageren i særlig grad ønsker at udvikle igennem projektperioden.

Den enkelte deltagers udvikling, såvel fagligt som personligt, demonstreres gennem en projektrapport. Problemstillingen behandles ved inddragelse af teorierne fra de to øvrige enkeltfag. Analyse af erfaringer fra egen praksis skal indgå som en del af projektet.

Læringsmål

Kompetencer

Målet er, at deltagerne - efter at have gennemført faget - vil have udviklet deres faglige og personlige ledelseskompetencer og være i stand til at:

  • definere og formulere en relevant problemstilling fra egen ledelsespraksis,
  • vælge relevante metoder og teorier fra fagpakkens pensum til belysning af problemstillingen,
  • demonstrere overblik over teorien ved at diskutere og argumentere for valg af teori og fremgangsmåde til at adressere problemstillingen,
  • reflektere over egen ledelsespraktisk og udvikle denne,
  • reflektere over egne personlige ledelseskompetencer og udvikling af disse,
  • opstille alternative forslag til forbedring af praksis.

Undervisningsform

2-dages seminar med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Gennem udarbejdelse af en projektrapport, der tager udgangspunkt i en relevant it-ledelsesmæssig problemstilling, skal deltageren udvikle sine faglige og personlige ledelseskompetencer. Deltageren får tilknyttet en faglig vejleder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt-lederen i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Faget afsluttes med en individuel, mundtlig prøve med ekstern censur. Eksamen tager udgangspunkt i en projektrapport, der skal have et omfang af 15 normalsider. Varigheden af eksamen er berammet til en halv time inkl. votering. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT Management in Practice
ModulkodeMAITOITL319
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Nærmere oplysning om starttid: https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet