It-forandringsagenten - den integrerede, personlige stil

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i dette tredje enkeltfag kræver deltagelse i de to forudgående enkeltfag på fagpakken.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag præsenteres de relevante teorier og metoder, og deltagerne gennemfører en analyse af egen organisation som forandringskontekst.

Deltagerne skal arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber. De skal udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, hvor der vil være løbende refleksion på seminarerne over erfaringerne med omsætning af disse tiltag i egen praksis.

Udbytte:
Faget viderefører teorier og metoder fra de to foregående fag. Det sætter fokus på it-forandringsagentens egen rolle og stil i forhold til egne opgaver, rammer, muligheder og udfordringer. Målet er at understøtte deltagerne i at skabe en integreret, personlig stil som forandringsagent og læringsskaber i egen organisation i forhold til eksisterende og nye opgaver.

Læringsmål

Viden

Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for følgende områder:

  • Teorier og metoder til at analysere egen organisation som forandringskontekst, forandringskulturen og de igangværende it-relaterede forandringer i egen organisation – med særligt fokus på elementerne i de to tidligere enkeltfag.
  • Metoder til at udarbejde og gennemføre et projekt, der tager afsæt i fagpakkens fagområde, og som har til hensigt at udvikle egen tilgang som forandringsagent.
  • Teorier og metoder til at analysere og arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdigheder

Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere og analysere rollen som forandringsagent og læringsskaber, analysere udviklingspotentialer i disse roller og tilrettelægge et personligt udviklingsprojekt.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

  • gennemføre en analyse af og arbejde med egen organisation som forandringskontekst,
  • udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, der styrker og udvikler egne færdigheder og rolleforståelse som forandringsagent og læringsskaber.

Kompetencer

Deltagerne skal efter at have gennemført faget være i stand til at udvikle egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i. Deltagerne skal således være i stand til at:

  • analysere og arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber,
  • sikre omsætning af ovennævnte tiltag i egen praksis.

Undervisningsform

I løbet af enkeltfaget skal deltagerne præsentere og redegøre for egne overvejelser, egen forandringspraksis og it-organisation. De modtager faglig vejledning samt deltager i mindre gruppearbejder med henblik på udvikling af kompetencer til at agere i it-forandringer, skabe læring og udvikle en personlig stil som forandringsleder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt-forandringsagenten
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen.

Eksamen tager udgangspunkt i deltagerens projektrapport og mundtlige præsentation samt dialog med eksaminator og censor på baggrund af fagets læringsmål. Deltagerne skal demonstrere evnen til at identificere og analysere forskellige typer udvalgte udfordringer og forandringsprocesser, kunne reflektere over egen praksis ud fra et forandringsagentperspektiv og komme med forskellige løsnings- og handlemuligheder i relation til en organisatorisk kontekst med et eller flere it-forandringsprojekter/udviklingsopgaver. Deltagerne skal fremkomme med overvejelser om og konkretisering af egen kompetenceudvikling, udvikling af eget repertoire og personlige stil som forandringsagent og læringsskaber.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe IT Change Agent - the Profile as a Change Agent
ModulkodeMAITOITF319
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Nærmere oplysning om starttid: https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet