Forandring af medarbejdere - den menneskelige faktor i arbejdet med it-projekter

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på forudsætninger for og metoder til at sikre forandring, bevægelse og effekt af it-projekter hos alle de individer og grupper, der skal bruge nye systemer.

Succes i et forandringsprojekt kan kun opnås, såfremt it-medarbejdere og it-projektledere har en personlig, integreret praksis og reflekteret stil som forandringsagenter. Man må være afklaret på, hvilke tilgange og metoder, man bruger, og om de passer til én selv, til ens forandringsprojekter og til organisationen med den kultur og de udfordringer, den har.

Udbytte:
Målet med faget er, at deltagerne bliver i stand til at analysere og håndtere organisationsmedlemmers motivation og modstand i forbindelse med it-projekter, forstå magtrelationers betydning for et it-projekt samt kunne arbejde med individers og gruppers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med it-projekter.

Læringsmål

Viden

Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier og metoder inden for følgende områder:

  • Teorier om motivation og modstand i forbindelse med it-projekter.
  • Teorier om individers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med it-projekter.
  • Adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i grupper i forbindelse med it-projekter.
  • Teorier om magt – og metoder til at håndtering af magtfulde aktører i it-projekter.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdigheder

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

  • analysere aktørers og gruppers reaktioner over for forandringer i forbindelse med it-projekter, herunder hvordan man kan håndtere og drage konsekvenser af modvillige organisationsmedlemmer og passiv og aktiv modstand,
  • arbejde refleksivt med forståelser af motivation og ejerskab for forandringer – og tilgange til at skabe dette,
  • arbejde refleksivt med magtforståelser – og påvirke og hjælpe organisationsmedlemmer, som man ikke kan bestemme over.

Kompetencer

Deltagerne skal kunne omsætte og tilpasse teorier, metoder og modeller til konkrete forslag til løsning af problemstillinger fra egen organisations it-projekter. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejde løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den organisatoriske sammenhæng, løsningen indgår i. De vigtigste kompetencer er:

  • at kunne skabe motivation og ejerskab for forandringer i egen organisation,
  • at  kunne understøtte og motivere individers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med it-projekter  i egen organisation,
  • at kunne understøtte og motivere gruppers adfærdsændring, forandring og kompetenceudvikling i forbindelse med it-projekter i egen organisation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandring af medarbejdere
Prøveform
Skriftlig
Faget afsluttes med en individuel, intern, skriftlig opgave af et omfang på 8-10 sider. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChanging Individual and Group Behavior in IT-Projects
ModulkodeMAITOITF219
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Nærmere oplysning om starttid: https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet