Organisatorisk læring

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende opnår kendskab til teorier og tilgange, der belyser læring i organisatoriske kontekster samt, at den studerende opnår færdighed i at analysere praksisrelaterede problemstillinger vedrørende organisatorisk læring og læring i relation til organisatoriske kontekster ved hjælp af fagets teorier og tilgange.

Læringsmål

Viden

  • om forskellige tilgange, teorier og analysemodeller til forståelse af organisatorisk læring, læreprocessers dynamik og forholdet til den organisatoriske kontekst, herunder væsentlige teorier om læreprocesser i og på tværs af forskellige typer af organisationer samt institutionelle og organiserede kontekster

Færdigheder

  • at identificere, analysere og kritisk reflektere over organisationers læringsbehov og -muligheder i en aktuel samfundsmæssig kontekst
  • at reflektere over og diskutere forskellige tilgange til organisatorisk læring og betydningen af disse for håndteringen af organisationers læring og udvikling

Kompetencer

  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne formulere og analysere problemstillinger i relation til læring og læreprocesser i organisatoriske kontekster
  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere teoretisk over læring og læreprocesser relateret til en bestemt organisatorisk kontekst

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk læring
Prøveform
Skriftlig
Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 5 studerende.

Sidetal: Mindst 4 og højst 8 sider pr. studerende ved individuelt udarbejdede opgaver. Mindst 4 og højst 6 sider pr. studerende ved gruppeopgaver.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDet skriftlige produkt skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af
karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Learning
ModulkodeMAELF20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet