Udvikling af automatiserede maskinsystemer

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 1. – 2. semester af diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til effekttransmissionssystemer og styringen af disse
 • Skal have viden om aktuatorer (motorer og cylindre)

Færdigheder

 • Skal kunne anvende maskintekniske grundfunktioner og grundelementer såsom at samle, at lejre, at tætne, at koble, at geare o.l.
 • Skal kunne konstruere et mekanisk system baseret på en valgt principiel løsning, der indeholder væsentlige maskinelementer og strukturelle dele (lejer, aksel-nav forbindelser, bjælker, træk/trykstænger, boltesamlinger, svejsesamlinger), effekttransmissionssystemer (gearinger, linearføringer, aksler)
 • Skal kunne anvende systematiske metoder til udarbejdelse af løsninger under hensyntagen til funktions- og betjeningskrav, fremstillings- og materialemuligheder, pålidelighed mv., samt præsentere disse i form af skitser, konstruktionstegninger og evt. modeller
 • Skal kunne gennemføre en dynamisk simulering af løsningen under relevante driftsforhold.
 • Skal kunne dokumentere løsninger beregningsmæssigt med hensyn til belastninger og udvalgte konstruktionselementers dimensioner
 • Skal kunne forstå centrale begreber, teorier og metoder vedrørende projektenhedens produktdesign, samt kunne anvende disse til analyse af konstruktioner og konstruktionsdetaljers pålidelighed
 • Skal kunne anvende metoder til at foretage pålidelighedsvurderinger af effekttransmissionskæder
 • Skal demonstrere fortrolighed med korrekt teknisk kommunikation og dokumentation herunder brug af begreber og symboler
 • Skal kunne redegøre for indhold og betydning af kravspecifikationer

Kompetencer

 • Skal kunne formidle resultaterne af maskinkonstruktionsprocessen til andre, herunder kollegaer, offentlige myndigheder m. fl.
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal med udgangspunkt i et konkret industrielt produkt kunne redegøre for samspillet mellem produktets overordnede struktur og delkomponenter
 • Skal kunne vurdere de valgte løsningers hensigtsmæssighed i forhold til alternative skitsemæssigt beskrevne løsninger

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af automatiserede maskinsystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Automated Machinery
ModulkodeM-MTK-DE3-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet