Maskinelementer, analyse og dimensionering

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om dimensionering af konstruktionsdele mod fågangsbelastninger og mod mangegangsbelastninger.
 • Skal have viden om fremskaffelse af nødvendige materialedata som grundlag for dimensionering.
 • Skal have viden om fastsættelse af rimelige sikkerhedsfaktorer.
 • Skal have viden om spændingskoncentrationer og deres betydning.
 • Skal have viden om, hvordan man tager hensyn til fleraksede spændingstilstande.
 • Skal have viden om klassiske maskinelementer (f.eks. lejer, aksler og aksel/navforbindelser, skruer og forspændte skrueforbindelser).
 • Skal have viden om elementær anvendelse af normer i forbindelse med dimensionering af lastbærende stålkonstruktioner.
 • Skal have viden om Palmgren-Miners delskadeshypotese.
 • Skal have viden om elasticitetsteoriens grundlæggende begreber, ligninger og løsningsmetoder.
 • Skal have viden om beregningsmetoder for statisk ubestemte bjælke-konstruktioner, dog med primær vægt lagt på superposition af elementartilfælde (kraftmetoden).
 • Skal have viden om elementmetodens (FEM, The Finite Element Method) grundlæggende begreber, ligninger og løsningsmetoder.
 • Skal have viden om hensigtsmæssig anvendelse af solidelementer/ bjælkeelementer.
 • Skal have viden om anvendelse af elementmetodeberegninger til vurdering af svejste detaljers udmattelsesstyrke/udmattelseslevetid.
 • Skal have viden om anvendelse af mindst et kommercielt elementmetodeprogram (f.eks. simulationsdelen i SolidWorks)
 • Skal kunne forstå og reflektere over foranstående teorier, metoder og praksis

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for modulets* teorier, metoder og praksis.
 • Skal kunne anvende modulets* begreber, teorier og metoder kombineret med elementær klassisk faststofmekanik til analyse og hensigtsmæssig udformning af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele.
 • Skal kunne anvende elementære funktioner i et kommercielt FEM-program (f.eks. Simulation-delen i SolidWorks) til analyse af såvel kontinuumsdetaljer som bjælkekonstruktioner.

* En specifik oversigt over modulets detaljerede indhold af teorier, metoder og praksis fremgår af kursets lektionsplan

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdsmæssige sammenhænge vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele samt anvendelse af FEM.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele samt anvendelse af FEM.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og, i tilknytning til professionen, udvikle egen viden og færdigheder vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele samt anvendelse af FEM.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMaskinelementer, analyse og dimensionering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelMachine Elements, Analysis and Dimensioning
ModulkodeM-MP-B4-O6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet