Dynamik og aktuering

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne opstille og løse de kinematiske betingelser for et stift legemes bevægelse i planen.
 • Skal kunne opstille og løse de dynamiske ligevægtsligninger for et stift legeme i planen.
 • Skal have viden om hydrauliske grundstørrelser.
 • Skal have viden om hydrauliske komponenter og deres karakteristika.
 • Skal have opnået viden om og forståelse af hydrauliske kredsløb og analyse af disse under stationære forhold.
 • Skal have viden om elektriske grundstørrelser og grundelementer.
 • Skal have opnået viden om og forståelse af lineære elektriske kredsløb og analyse af disse under stationære DC og AC driftsforhold.
 • Skal have kendskab til magnetiske kredse og analyse af disse.
 • Skal have viden om transformatoren, DC-maskinen og asynkronmaskinen.

Færdigheder

 • Skal kunne opstille og anvende kinematiske ligninger for bevægelsesanalyse.
 • Skal have kendskab til hydrauliske komponenter og systemer, styring af hydrauliske systemer, styreventiler, tryk og flow styrede ventiler og og hydrostatiske transmissioner.
 • Skal kunne formulere de statiske ligninger for hydrauliske komponenter.
 • Skal kunne løse de statiske ligninger for et hydraulisk system med henblik på at kunne bestemme tryk, flow og tab.
 • Skal kunne analysere enkle og sammensatte elektriske kredsløb og kunne anvende kredsløbsteknikken til at beregne strømme, spændinger, energier og effekter i simple DC kredse og stationære vekselstrømskredse.
 • Skal kunne forstå databladsspecifikationer for elektriske motorer og hydrauliske komponenter.

Kompetencer

 • Skal kunne opstille og anvende Newtons lovmæssigheder for massebehæftede stive legemer i plane tilfælde.
 • Skal kunne opstille og anvende energi- og bevægelsesmængdebetragtninger for stive legemer.
 • Skal kunne beskrive virkemåde og opstille og løse de centrale statiske ligninger for hydrauliske komponenter og systemer.
 • Skal kunne beskrive virkemåde for de almindelige elektriske maskiner.
 • Skal kunne sammensætte og analysere et hydraulisk og elektrisk aktueringssystem ud fra statisk analyse og databladsspecifikationer.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamik og aktuering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamics and Actuation
ModulkodeM-MP-B4-O5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet