Produktdesign

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne beskrive en funktion, i et mekanisk system hvor der sker ændringer i kræfter og bevægelser ved simple mekaniske funktionssammenhænge.
 • Skal kunne anvende maskintekniske grundfunktioner og grundelementer såsom at samle, at lejre, at tætne, at koble, at geare o.l.
 • Skal kunne konstruere et mekanisk system baseret på en valgt principiel løsning, der indeholder væsentlige strukturelle dele (bjælker, træk/trykstænger, boltesamlinger, svejsesamlinger), effekttransmissionskæder (gearinger, linearføringer, koblinger, bremser, aksler), aktuatorer (motorer og cylindre) og effekt- og styringssystemer (hydraulikkredsløb, pneumatikkredsløb, elektriske konvertere, batterier).
 • Skal kunne gennemføre statiske beregninger af kræfter, momenter, udbøjninger og spændinger i udvalgte komponenter i mekaniske systemer.
 • Skal kunne udarbejde løsninger under hensyntagen til funktions- og betjeningskrav, fremstillings- og materialemuligheder, pålidelighed mv., samt præsentere disse i form af skitser, konstruktionstegninger og evt. modeller.
 • Skal kunne gennemføre en dynamisk simulering af løsningen under relevante driftsforhold, med det formål at verificere den valgte aktuering og dennes styreform samt for at fastlægge de dynamiske belastningsforhold på strukturelle dele og maskinelementer.
 • Skal kunne dokumentere løsninger beregningsmæssigt med hensyn til belastninger og udvalgte konstruktionselementers dimensioner.
 • Skal kunne vurdere de valgte løsningers hensigtsmæssighed i forhold til alternative skitsemæssigt beskrevne løsninger.

Færdigheder

 • Skal kunne definere en velafgrænset problemstilling, hvor formålet er at designe et mekanisk system eller industrielt produkt, der kan udføre en simpel funktion.
 • Skal kunne forstå centrale begreber, teorier og metoder vedrørende projektenhedens produktdesign, samt kunne anvende disse centrale begreber, teorier og metoder til analyse af konstruktioner og konstruktionsdetaljers pålidelighed.

Kompetencer

 • Skal med udgangspunkt i et konkret industrielt produkt kunne redegøre for samspillet mellem produktets overordnede struktur og delkomponenter.
 • Skal kunne redegøre for indhold og betydning af kravspecifikationer.
 • Skal kunne anvende systematiske metoder til at opsøge principielle løsninger.
 • Skal kunne anvende metoder til at udføre statiske og dynamiske ligevægtsanalyser i 2 og 3 dimensioner.
 • Skal kunne anvende metoder til at beregne deformationer og spændinger i træk-, trykstænger og bjælker.
 • Skal kunne anvende metoder til at foretage pålidelighedsvurderinger af mekaniske strukturer og maskinelementer.
 • Skal kunne anvende metoder til at foretage pålidelighedsvurderinger af effekttransmissionskæder.
 • Skal kunne benytte korrekte begreber, notationer og symboler.
 • Skal kunne demonstrere fortrolighed med korrekt teknisk kommunikation og dokumentation.

Undervisningsform

Projektet gennemføres i projektgrupper med maksimalt 6 medlemmer per gruppe.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelProduct Design
ModulkodeM-MP-B4-O1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet