Procesteknik og sekvensstyring

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om de væsentligste plastiske formgivningsprocesser og de, til disse processer, anvendte procesmaskiner.
 • Skal have viden om metallers plastiske egenskaber, og hvordan egenskaberne beskrives.
 • Skal have viden om plastmaterialer, herunder plastmaterialers natur og egenskaber.
 • Skal have kendskab til de væsentligste processer til forarbejdning af plast.
 • Skal have viden om de væsentligste metoder til sammenføjning af plast.
 • Skal have viden om sammenhængen mellem emnefunktion og -udformning, materialevalg, fremstillingsproces og styktal.
 • Skal have viden om sekventiel styring, herunder boolsk algebra.
 • Skal have viden om teorier og metoder til implementering af sekventielle styringer.

Færdigheder

 • Skal kunne opstille simple procesmodeller, der gør det muligt at vurdere væsentlige proces- og materialeparametres indflydelse.
 • Skal kunne vælge egnet procesmaskine indenfor de i kurset behandlede processer.
 • Skal kunne forstå sammenhæng mellem en polymers struktur og de deraf følgende mekaniske, fysiske og kemiske egenskaber.
 • Skal kunne anvende systematiske metoder til design af sekventielle styresystemer.   

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere om et givet emne, set i relation til bl.a. funktion, tolerancekrav og styktal, hensigtsmæssigt kan fremstilles med en af de i kurset behandlede processer.
 • Skal kunne foretage et systematisk valg af materiale i relation emnegeometri, emnekrav og fremstillingsproces.
 • Skal kunne implementere sekventielle styringer til simple industrielle systemer (fx en PLC-styring af en håndteringsrobot).

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProcesteknik og sekvensstyring
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManufacturing Processes and Sequential Control
ModulkodeM-MP-B3-O5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet