Statik og anvendt styrkelære

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til konstruktionselementer og konstruktionstyper.
 • Skal have kendskab til modellering af laster og understøtninger.
 • Skal have kendskab til kraft- og momentbegrebet.
 • Skal kunne forstå ligevægtsligninger og ækvivalensbetingelser.
 • Skal kunne forstå begreberne statisk bestemthed, statisk ubestemthed og mekanismer.
 • Skal kunne forstå superpositionsprincippet.
 • Skal have kendskab til tværsnitskonstanter for plane bjælker, herunder areal og inertimoment.
 • Skal have kendskab til spændinger i plane bjælker.
 • Skal have kendskab til konstruktionsmaterialers mekaniske egenskaber gennem simple materialemodeller, herunder specielt lineært elastiske materialer.
 • Skal have et kendskab til statiske, kinematiske og konstitutive betingelser for lineært elastiske plane bjælker.
 • Skal have en grundlæggende forståelse af stabilitetsproblemer.

Færdigheder

 • Skal kunne opstille statiske modeller for plane gitter- og bjælkekonstruktioner.
 • Skal kunne afgøre statisk bestemthed af plane gitter- og plane bjælkekonstruktioner.
 • Skal kunne foretage beregninger af reaktioner i statisk bestemte plane gitter- og rammekonstruktioner.
 • Skal kunne beregne tværsnitskonstanter for plane bjælker, herunder intertimoment.
 • Skal kunne foretage beregninger af snitkræfter i statisk bestemte plane gitter- og bjælkekonstruktioner.
 • Skal kunne anvende elasticitetsteorien til beregning af spændinger i plane bjælker.
 • Skal kunne anvende simple modeller til eftervisning af konstruktionens bæreevne.
 • Skal kunne foretage deformationsberegninger på statisk bestemte plane bjælkekonstruktioner.
 • Skal kunne anvende korrekt notation og terminologi indenfor fagområdet.

Kompetencer

 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af konstruktive løsninger.
 • Skal kunne formidle resultaterne af statiske beregninger til andre, herunder kollegaer, offentlige myndigheder m. fl.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatik og anvendt styrkelære
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStatics and Applied Strength of Materials
ModulkodeM-MP-B2-O4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet