Bachelorprojekt

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Læringsmål

Viden

  • Skal have dybdegående viden om hvordan man analyserer, designer og skalerer strategier og løsninger til drift af en global virksomhed. Med udgangspunkt i denne viden forventes den studerende at udvide sit vidensfelt således, at dette kommer til at omfatte indsigt i forbedring af strategier, strukturer, systemer, organisering og koordinering af den globale forsyningskæde. Denne viden opnås gennem et udviklingssamarbejde med en privat eller offentlig organisation, som varetager globale driftsopgaver.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende de teorier, koncepter og metoder, som der er blevet gjort brug af i indeværende semester, samt vise hvordan disse påvirker metoder og systemer fra tidligere semestre.
  • Skal kunne designe løsninger, som lever op til operationelle og strategiske præstationskriterier.
  • Skal kunne evaluere effekter og resultater af global forretningsaktivitet og udvikling heraf.
  • Skal have færdigheder til systematisk udvikling og evaluering af løsninger i semesterprojektet eller lignende projekter (eks. design theory / design thinking).

Kompetencer

  • Skal kunne forstå internationaliseringsprocesser og virksomhedscyklusser, og på basis af dette være i stand til at udarbejde hensigtsmæssige løsninger.
  • Skal kunne identificere og implementere forbedringer i globale virksomhedssystemer baseret på semesterets kursus udbud, såvel som fag fra tidligere semestre.
  • Skal kunne arbejde systematisk og kritisk evaluere anvendte metoder og deres resultater.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maximalt 5-6 studerende.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeM-GBE-B6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet