Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund/

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Viden der gør den studerende i stand til at:
  • redegøre for grundlæggende læringsteori
  • redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
  • redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng
  • redegøre for forskellige tilgange til analyse og vurdering af ingeniør-, natur og sundhedsvidenskabelige problemstillinger og -løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv
  • redegøre for konkrete metoder inden for energiområdet til at udføre denne analyse og vurdering
  • redegøre for ingeniørfagets traditioner, grundlæggende antagelser og ingeniørens rolle i samfundet, samt etiske problemstillinger indenfor ingeniørvidenskaben

Færdigheder

 • Færdigheder, der gør de studerende i stand til at:
  • planlægge og styre et problembaseret studieprojekt
  • analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres
  • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter
  • analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats
  • reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
  • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå

Kompetencer

 • Kompetencer, som gør den studerende i stand til at:
  • indgå i et teambaseret projektarbejde
  • formidle et projektarbejde
  • bevidst reflektere og udvikle egen læring
  • indgå i og optimere kollaborative læreprocesser
  • reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund/
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Kurset eksamineres individuelt på baggrund af en skriftlig opgave
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeM-GBE-B1-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet