Mixed Reality Teknologier

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at give den studerende en introduktion til teorier og metoder inden for mixed reality-teknologier i forhold til udarbejdelse af interaktive eller reaktive narrativer og forestillinger, der kombinerer virtuelle og fysiske rum. Modulet består af teoretiske og praktiske fag og seminarer om anvendelsen af teknologier til udarbejdelse af performative miljøer og/eller installationer.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende områder:

 • Mixed Reality Teknologier

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

 • teorier og metoder, der anvendes inden for udarbejdelse af mixed reality-systemer
 • forbinde fysiske og virtuelle miljøer
 • metoder til evaluering af erfaringer og tilstedeværelse i forskellige miljøer
 • design af mixed reality-miljøer.

Færdigheder

Færdigheder i at

 • anvende metoder til udvikling af augmented, mixed og virtual reality-miljøer
 • anvende metoder til sporing af genstande
 • anvende metoder til analyse og genkendelse af menneskelige bevægelser
 • analysere forbindelsen mellem virkelige, augmented, mixed eller virtual reality-miljøer
 • analysere brugeroplevelser og tilstedeværelse i augmented, mixed eller virtual reality-miljøer.

Kompetencer

Kompetencer i at

 • analysere og konstruere augmented, mixed og virtual reality-miljøer
 • analysere og konstruere motion capture-systemer
 • analysere og konstruere systemer, som forbinder information mellem virkelige, augmented, mixed eller virtual reality-miljøer.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Individuelt eller i mindre grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMixed Reality Teknologier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende re-eksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Mixed Reality Teknologier”

Eksamensform: c)

Aflevering: individuelt

Eksamen er en bunden opgave af syv dages varighed. Opgaven bedømmes af én eksaminator.
I tilfælde af at opgaven ikke bestås, vil den også blive bedømt af en medbedømmer.
Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMixed Reality Technologies
ModulkodeKOTBA201916
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet