Internationalt samarbejde

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet ”Internationalt samarbejde” giver en teoretisk og praktisk introduktion til metoder for samarbejde med internationale kunstinstitutioner og/eller kunst- og designvirksomheder samt dets muligheder og udfordringer. Den studerende lærer at tilrettelægge og gennemføre et internationalt samarbejdsprojekt. Undervisningsformen er en workshop. Projektet støttes af relevant litteratur og case-studier, der tematiserer og diskuterer centrale begreber som globalisering, netværkskultur og samarbejdsbaseret kreativitet.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende område:

  • Internationalt samarbejde

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

  • teorier og metoder for samarbejde og netværkskreativitet
  • globaliseringens indvirkning på mediekunst
  • teknologiske betingelser og løsninger for samarbejde.

Færdigheder

Færdigheder i at

  • skabe konceptuelle og tekniske rammer for samarbejde
  • udvikle formater for samarbejde på baggrund af eksisterende metoder på området.

Kompetencer

Kompetencer i at

  • analysere eksisterende betingelser for samarbejde, herunder analyse af brugergrupper og deltagende institutioner
  • overveje aktuelle kulturhistoriske og medieteknologiske forhold og mulige løsninger på internationalt samarbejde.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: gruppearbejde i forhold til fagets aktiviteter og seminarer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationalt samarbejde
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende re-eksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Internationalt samarbejde”

Eksamensform: c)

Aflevering: individuelt

Eksamen er en bunden opgave af syv dages varighed. Opgaven bedømmes af én eksaminator.

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational collaboration
ModulkodeKOTBA201914
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet