Rum, kunst og teknologi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Grundlaget for dette modul er skabelsen af rumlige kunst og teknologiprojekter. Der eksperimenteres med forskellige teknologier, tektoniske og arkitektoniske principper for rumlige oplevelser, fysiske rumlige strukturer og oplevelsesmiljøer. De studerende arbejder med mekaniske og teknologiske værktøjer i skabelsen af rumlige oplevelser.

Desuden arbejdes der teoretisk og eksperimentelt med realisering af ruminstallationer, herunder transformation af rum ved hjælp af responsiv eller interaktiv teknologi.

Fag:

I forbindelse med modulet vil der blive udbudt følgende fag:

 • Rum, kunst og Teknologi
 • Kunstnerisk og videnskabelig metode II

Andre fag kan blive udbudt inden for følgende områder:

 • Perception
 • Digital Repræsentation I – 2D and 3D konstruktionsmetoder

Læringsmål

Viden

Formålet med modulet ”Rum, kunst og teknologi” er at præsentere rum som et kunstnerisk medium og at fokusere på de rumlige aspekter af  artefakter og events inden for kunst og teknologi.

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

 • installationer og responsive og interaktive rum og deres visuelle og rumlige virkninger
 • interaktionen mellem mennesker, rum og teknologi, materialevalg og visuelle effekter
 • anvendelse af teknologi i forbindelse med skabelse af rumlige oplevelser
 • metoder og værktøjer, der anvendes i forbindelse med skabelsen af rumlige oplevelser fra idé til færdigt projekt.

Færdigheder

Færdigheder i at

 • identificere og formulere en kunstnerisk problemstilling inden for temaet ”Rum, kunst og teknologi” og udvikle alternative koncepter for en defineret problemstilling
 • udvikle og beskrive kunstneriske koncepter inden¨for temaet ”Rum, kunst og teknologi”
 • anvende egnede teknologier i forbindelse med design og anvendelse af responsive og interaktive rum samt rumlige oplevelser
 • udarbejde tegninger, modeller og prototyper af rumlige former.

Kompetencer

Kompetencer i at

 • beskrive og analysere fysiske rum og deres sociale, emotionelle og performative aspekter
 • opstille en problemformulering, der fokuserer på rum og teknologi
 • udarbejde koncepter for ruminstallationer baseret på problemformuleringens undersøgelser og analyse inden for rum og teknologi.
 • formidle det endelige design ved hjælp af tekster, tegninger og modeller.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Projektarbejde i grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRum, kunst og teknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og en intern medbedømmer på baggrund af de(n) studerendes projektrapport eller portefølje samt det produkt, som de(n) studerende har udarbejdet. Projekteksamen vil også omfatte andre emner fra modulfagene.

Eksamensform: b)

Aflevering: i grupper eller individuelt


Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider pr. studerende (15 sider ved individuelle rapporter).

Eksamensvarighed: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter til bedømmelse og karaktergivning pr. gruppe, dog maksimum 2 timer.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpace, Art and Technology
ModulkodeKOTBA201905
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet