Dialog- og kommunikationsfilosofi i professionel kommunikationspraksis

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes der med den studerendes evne til at reflektere over egne og kommunikationsfagets filosofiske grundantagelser, værdier, menneskesyn og etik. Hovedfokus liggeer på dialog- og kommunikationsfilosofien bag særlig interpersonel og face-to-face kommunikation. Men der vil også blive trukket linjer til de digitale mediers betydning for vores forståelse af menneskesyn, mellemmenneskeligt samvær, livskvalitet og etik.

Læringsmål

Viden

  • teorier og metoder af særlig relevans for modulets emneområde
  •  videnskabelige problemstillinger inden for modulets emneområde

Færdigheder

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for modulets område 
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for modulets emneområde.

Kompetencer

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af modulets problemstillinger.

Undervisningsform

Selvstudie kombineret med 6 undervisningsseminarer

Omfang og forventet arbejdsindsats

Alt i alt skal man på et akademisk kursus af 5 ETCS-point, som dette kursus giver, forvente en arbejdsbelastning på omkring 137 arbejdstimer. Det inkluderer forberedelse til de konkrete undervisningsgange, træning, deltagelse, diskussioner, øvelser og opgaver i og mellem de enkelte undervisningsgange samt litteraturstudier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDialog- og kommunikationsfilosofi i professionel kommunikationspraksis
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern medbedømmer.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/facilitering-undringsbaserede-dialoger-forundringsvaerksteder/

 

Fakta om modulet

Engelsk titelDialogue and Communication Philosophy and its ethics in professional work
ModulkodeKDMDIAL2018
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Heltid på Deltids udbud
Oprettes pba tilmeldinger
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet