Sundhedskommunikation

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med centrale kommunikationsfaglige problemstillinger i forbindelse med medieformidlet, IKT-båret, institutionaliseret og/eller interpersonel sundhedskommunikation og integrerer i den forbindelse forskellige fagligheder på Kommunikation og Digitale Medier. Sundhedskommunikation forstås bredt som kommunikation der udspiller sig i praksisser vedrørende sundhed, sygdom, behandling og pleje, ofte i en organisationskommunikativ sammenhæng. Undervisningen vil være baseret på dansk og international forskning og inddrager i høj grad empiriske eksempler og cases.:

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • centrale kommunikationsudfordringer mellem sundhedsprofessionelle og patienter, fx i læge-patient-kommunikation

 • nye digitalt støttede kommunikative praksisser mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle

 • patientidentiteter og sundhedsbegreber i forandring og heraf følgende nye krav til de sundhedsprofessionelles rolle

 • nye medieringer af interprofesionel kommunikation og betydningen heraf for dokumentations- og kommunikationsopgaver i sundhedsvæsenet

 • strategier, processer, medier og materialiteter til at styrke sammenhængen mellem forskellige sektorer og ’sites’ i sundhedssystemet, inkl. patientens eget hjem

 • organisationskommunikation og ledelse i sundhedsvæsenet samt samspillet med politik, patientforeninger, industri og medier

 • sundhedskampagner og offentlige sundhedsdiskurser

 • kriterier for vurdering og evaluering af kommunikation og kommunikationsindsatser i sundhedsvæsenet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • centrale udviklinger og udfordringer inden for sundhedsvæsenet

 • nye sundhedsbegreber og patientidentiter i offentlige diskurser og sundhedskommunikative praksisser

 • mediering og remediering af sundhedskommunikative praksisser

 • anvendelseaf ikt i interprofessionel kommunikation, mellem sundhedsprofesionelle og patienter samt mellem patienter indbyrdes.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende, sammenfatte og reflektere over kriterier for vurdering af kommunikation og kommunikationsindsatser i forbindelse med sundhed, behandling, omsorg og pleje
 • at indplacere og identificere sundhedskommunikative problemstillinger i interpersonelle og ikt medierede kommunikationssituationer

 • at vurdere konsekvenser af sundhedskommunikative indsatser og/eller remedieringer for flere berørte parter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at analysere komplekse sundhedskommunikative situationer og praksisser ved anvendelse af bredt funderet og forskningsmæssig forankret kommunikationsfaglig viden

 • at samarbejde med både sundhedsprofessionelle og patienter

 • at begrunde og planlægge interpersonelle og ikt medierede sundhedskommunikative indsatser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedskommunikation
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth Communication
ModulkodeKAVALG201637
ModultypeKursus
SemesterKA valgfag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet