Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • centrale perioder i DDR’s samfundshistorie, også ud fra litterære værker
  •  dialekter og særlige sproglige karakteristika i det tidligere DDR og i de nuværende fem østtyske delstater
  • udvalgte problemstillinger vedr. DDR eller de fem østtyske delstater

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at tage stilling til og vurdere historiske og nutidige tolkninger af DDR og de fem østtyske delstater
  • at formidle opnået viden om DDR og de fem østtyske delstater i en adækvat form

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at reflektere over forholdet mellem litterære eller sproglige udtryksformer i DDR og de nuværende fem østtyske delstater og deres kultur- og samfundshistoriske forankring ud fra videnskabelige præmisser.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØsttyskland: Litteratur, samfund og sprog
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver, som eksaminator bedømmer til karakteren 02 ,00 eller -3, bedømmes tillige af en censor
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde.

Fakta om modulet

Engelsk titelEastern Germany: Literature, Society and Language
ModulkodeKATYSK201310
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet