Specialeforberedende kursus

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Der udarbejdes et specialeforberedende essay, som har til hensigt at indkredse en sociologisk problemstilling, der kan danne udgangspunkt for kandidatspeciale.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende mulighed for at belyse relevante problemstillinger inden for et sociologisk emneområde og foretage en bearbejdelse af disse med udgangspunkt i sociologiske teorier og eksisterende forskningslitteratur.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår dybtgående viden om en afgrænset sociologisk problemstilling

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan vurdere og formidle centrale teorier i relation til den valgte problemstilling
  • kan vurdere og relatere relevante forskningsbidrag i relation til den aktuelle problemstilling

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan redegøre for problemstillingens relevans ved hjælp af sociologisk forskningslitteratur og relatere dette til andre forskningstraditioner på området

Undervisningsform

Modulet afvikles som seminarer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpecialeforberedende kursus
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Modulet evalueres ved aktivt fremmøde.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPreparatory Course, Master’s Thesis
ModulkodeKASOC201811
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet