Retssociologi og retlig regulering

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at modul 1 og modul 2 er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Målet for undervisningen er, at den studerende opnår indsigt i retssociologiske teorier og perspektiver på retssystemets udvikling og retsanvendelsen i sammenhæng  med samfundsudviklingen, samt karakteristika ved og konsekvenser af retlige reguleringsformer med specielt henblik på socialt arbejde.

Indhold
Der fokuseres i undervisningen på retssociologiske emner med speciel relevans for socialt arbejde herunder begreberne ret og retsanvendelse, sammenhæng mellem retten og samfundsudviklingen, rettens årsager og virkninger, retlige normers samspil og sammenstød med andre normer og strukturer i socialt arbejde, aktører i den retlige regulering af socialt arbejde, samt internationale retsnormer og deres indflydelse på socialt arbejde i en dansk kontekst.

Læringsmål

Viden

  • Retlige begreber og reguleringsformer inden for det sociale arbejde

Færdigheder

  • At kunne analysere retlige, administrative og økonomiske krav og socialfaglige indsigters betydning for organiseringen på det sociale felt

Kompetencer

  • At kunne anvende sin forståelse for rettens samspil med andre reguleringsmekanismer til at analysere konsekvenser for sociale klienter og socialt arbejdes former

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger og dialog.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRetssociologi og retlig regulering
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Faget bestås hvis den studerende har deltaget aktivt i kurset og har haft fremmøde ved mindst 75% af forelæsningerne.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work Legislation
ModulkodeKASOA20193
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet