Det sociale og sundhedsfaglige arbejde som krydsfelt – sociale strukturer og individuel sårbarhed

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det er en forudsætning, at modul 1 og modul 2 er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Afsættet for dette valgfag er aktuelle dilemmaer og problemstillinger i samfundet, som både har en sundhedsfaglig og en social dimension. Der har aldrig været så meget fokus på sundhed som nu. Sundhed er en fremtrædende diskurs, den gennemsnitlige levealder øges, men samtidig uddybes den sociale ulighed i sundhed, antallet af neuropsykiatriske diagnoser stiger, og forbruget af medicin vokser. Ensomhed, marginalisering og fattigdom er ligeledes sociale problemstillinger, som både har en social og en sundhedsfaglig profil, og som stiger i omfang og dybde.

Sundhedsfag og socialfag trækker på forskellige viden regimer og knytter an til forskellige videnskabelige paradigmer, som også kommer til udtryk som vanskeligheder i praksisfeltet.  Ofte tales der om behov for tværfaglige og tværsektorielle indsatser, men det kan være vanskeligt at få disse samarbejder på tværs til at give det ønskede udbytte.

Ud over den professionsfaglige håndtering af problemstillinger i krydsfeltet, er der også et krydsfelt mellem de samfundsmæssige mulighedsbetingelser/risikoscenarier og menneskets individuelle robusthed eller sårbarhed. Det betyder at forholdet mellem struktur og aktør også adresseres.

Disse felter kan iagttages på mange måder, men her er der sat fokus på seks centrale rammeforelæsninger, som skal danne et afsæt for de studerende. Det ønskes, at de studerede før kurset begyndelse reflekterer over en given problemstilling, som de ønsker at undersøge og udvikle en innovativ ide til. Problemstillingen skal være i relation til de opstillede læringsmål for kurset.  Valgfaget introducerer teori og begreber og giver metodiske og analytiske redskaber til at belyse og udforske aspekter af de udvalgte krydsfelter.

Mål
Det sociale og sundhedsfaglige arbejde som krydsfelt – sociale strukturer og individuel sårbarhed fokuserer på at anvende forskellige typer af tekster og videnskabelige vinkler, som kommer til udtryk i forelæsninger. Målet er at de studerende skal udvikle analytiske, innovative og formidlingsmæssige kompetencer i at analysere, beskrive og udvikle aktiviteter, ideer eller indsatser, som forholder sig til krydsfelter imellem det sociale og sundhedsfaglige arbejde.

Læringsmål

Viden

Gennem identifikation af hvilke overliggende forståelser af social- og sundhedsfaglige problemstillinger, der er i den selvvalgte case (projektbeskrivelse, rapport eller andet tværsektorielt arbejde) udvikle viden om teoretiske positioner, professionsfaglige orienteringer og praksisforbundne problemstillinger, som afspejles i krydsfeltet.

Færdigheder

Med afsæt i den generede viden udvikler og træner færdigheder i at analysere, hvordan disse forståelser udspiller sig casen, og hvordan disse forståelser kan påvirke en konkret praksis. Altså kunne udføre en analyse af muligheder der kan kompensere for de social-og sundhedsfaglige problemstillinger, der er identificeret og analyseret ud fra eksisterende teoretisk og empirisk viden.

Kompetencer

Udvikle en idéskitse til et selvvalgt tværfaglig/tværsektoriel indsats/aktivitet/ projekt, der kan kompensere for de social- og sundhedsfaglige problemstillinger, som er identificeret og analyseret

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet sociale og sundhedsfaglige arbejde som krydsfelt – sociale strukturer og individuel sårbarhed
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Intersection Between Social Work and Health Care Work - Social Structures and Individual Vulnerability
ModulkodeKASOA20173B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet