Virksomhedens image og identitet

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

  • virksomhedens og organisationens image og identitet inden for fremmedsprogsområdet/fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

  • forskellige teorier om opbygning og vedligeholdelse af virksomheders og organisationers image og identitet, herunder fx teori om branding og storytelling
  • centrale elementer, der påvirker virksomheders og organisationers image og identitet, fx virksomhedens eller organisationens kontekst, kultur og troværdighed
  • metoder til analyse af virksomheders og organisationers image og identitet
  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for modulets fagområder gennem et problembaseret projektarbejde med relation til fremmedsprogsområdet/fremmedsproget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

  • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at analysere virksomheders og organisationers image og identitet
  • at arbejde teoretisk og praktisk med opbygning og vedligeholdelse af virksomheders og organisationers image og identitet på tværs af kulturer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

  • selvstændigt og og på videnskabeligt niveau at arbejde teoretisk og praktisk med virksomheders og organisationers image og identitet med en professionel tilgang.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedens image og identitet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 20 sider pr. studerende, dog højst 25 sider ved individuelle projektrapporter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for gruppeprøve som skitseret i
eksamensordningen.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImage and Identity of the Organisation
ModulkodeKASIV20182
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet