E-valgfag – Finansielle virksomheder

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet finansielle virksomheder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  o finansielle virksomheder og lov om finansiel virksomhed, FIL o tilladelse til drift af en finansiel virksomhed
  o forbrugerbeskyttelse
  o ejerforhold i finansielle virksomheder

  o selskabsretlige specialkrav og ledelsesforskrifter
  o kapital og solvens
  o ekstern rapportering, årsrapport, revision, overskud og skat
  o hvidvaskregler i EU og Danmark
  o forsikringsselskaber, SIFI-banker, investeringsrådgivere og datacentraler o firmapension, eksportkredit og skibsfinansiering
  o indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed
  o Finanstilsynet og den finansielle virksomhed.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne identificere og præcist forstå de FIL-relaterede problemstillinger, som opgaven rummer.

 • beherske fagtermer og det finansretlige begrebsapparat inden for FIL med stor sikkerhed.

 • kunne inddrage og prioritere de relevante FIL-retskilder.

 • demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete FIL-problemstillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige.

 • undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til FIL-retlige problemstillinger, som kandidaten skal kunne anskue både fra lovgivningsmagtens, tilsynsmyndighedens, FIL-virksomhedens og brugernes synsvinkler

 • redegøre for FIL ud fra aspekterne

o FIL og dens systematik
o tilladelse, koncession mv.
o forbrugerbeskyttelse, MiFID, hvidvask mv.
o ejerforhold og ejertilladelse
o ledelsesregler og selskabsregler
o kapital og solvens
o intern compliance
o ekstern rapportering
o indgreb, ophør, fratagelse af licens mv.
o Finanstilsynet og FIL-virksomhedens rapportering til og kommunikation med tilsynet
o kandidaten skal herunder kunne identificere og forstå de FIL-retlige problemstillinger, beherske fagtermer og det FIL-retlige begrebsapparat, Inddrage og prioritere de relevante FIL-retlige retskilder og metoder, demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete problemstillinger ved på en overbevi- sende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige, og her- ved undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Finansielle virksomheder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-electives - Financial companies
ModulkodeKAREV201828
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Revision
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet