E-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet kapitalmarkedsretlige virksomheder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  o kapitalmarkedets virksomheder og lov om kapitalmarkeder, KML o KML-begreber og KML-definitioner
  o prospekter
  o repræsentanter ved obligationsudstedelse

  o oplysningsforpligtelser
  o ligebehandling af aktionærer
  o storaktionærmeddelelser
  o overtagelsestilbud
  o kvalificerede ejerandele
  o regulerede markeder
  o multilaterale handelsfaciliteter og organiserede handelsfaciliteter o vækstmarkeder for SMV’er
  o fælles regler for markedspladser
  o fondsmæglerselskaber
  o udbydere af dataindberetningstjenester
  o netting, finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregning
  o værdipapircentraler
  o tilsyn med KML-virksomheder
  o tavshedspligt og offentliggørelse
  o partsstatus
  o klage og domstolsprøvelse
  o digital kommunikation og afgifter
  o markedsmisbrug i form af insiderhandel, markedsmanipulation mv. o straf, tvangsbøde og erstatningspligt

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne identificere og præcist forstå de KML-mæssige problemstillinger, som opgaven rummer.

 • beherske fagtermer og det kapitalmarkedsretlige begrebsapparat inden for KML med stor sikkerhed.

 • kunne inddrage og prioritere de relevante KML-retskilder.

 • demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete KML-problemstillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige.

 • undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problem- stillinger med tilknytning til KML-retlige problemstillinger, som kandidaten skal kunne anskue både fra lov- givningsmagtens, tilsynsmyndighedens, KML-virksomhedens og brugernes synsvinkler

 • kandidaten skal herunder kunne identificere og forstå de KML-retlige problemstillinger, beherske fagtermer og det KML-retlige begrebsapparat, Inddrage og prioritere de relevante KML-retlige retskilder og metoder, demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete problemstillinger ved på en overbevisende måde at ar- gumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige, og herved undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-elective - Capital markets companies
ModulkodeKAREV201815
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Revision
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet