Valgfag

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ialt 2 valgfag skal bestås, samlet svarende til 10 ECTS.

Valgfagene bestås normalt på 9. semester.

Den studerende kan se i bilaget ”Valgfagsmoduler for bachelor- og kandidatuddannelser i psykologi” på hjemmesiden for Studienævnet for Psykologi, hvilke moduler den studerende kan vælge. 

Læringsmål fremgår af valgfagsbeskrivelsen.

Undervisningsform

Undervisning og arbejdsform vil variere med valgfagets indhold og fokus.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgfag
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Sidetal: Højst 5 sider.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule of choice
ModulkodeKAPSY2015VM
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet