Kreativitetens psykologi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter teorier, metoder og forskningsresultater om kreativitet. Kurset kan omfatte praksis i kreativitetsforskning, herunder øvelser indenfor feltet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • psykologiske teorier og modeller om kreativitet, uddybet indenfor forskellige felter (udvikling, uddannelse, sociale, kognitive, organisationelle osv).
  • og forståelse af kulturpsykologiske tilgange til kreativitet og deres fokus på udvikling, symbolsk mediering og de kreative handlingers materialitet
  • og forståelse af de metodologiske redskaber som ofte anvendes indenfor kreativitetens psykologi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at begrebsliggøre kreativitet og kunne vurdere begrebsbrugen i videnskabelige og dagligdags kontekster
  • at kunne kritisk evaluere tidligere og nuværende teoretiske og empiriske tilgange til kreativitet
  • at udvikle innovative måder at teoretisere og forske i kreative handlinger

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at forstå og kritisere definitioner og modeller af kreativitet
  • at designe og evaluere forskning på kreativitetsområdet
  • et vurdere de tværdisciplinære tilganges rolle i undersøgelsen af kreativitet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKreativitetens psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere.
Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Psychology of Creativity
ModulkodeKAPSY201530
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet