Projektorienteret forløb

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give de studerende viden om praksisrelaterede politisk-administrative problemstillinger i orga-nisationer og virksomheder og færdigheder i et kunne indgå i et samarbejde om at planlægge og gennem-føre politisk-administrative opgaver.

Projektorienterede forløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med en politisk og administrativ praksis i organisationer og virksomheder. Projektorienterede forløb skal have et uddannelsessigte, og arbejdsopgaverne, der indgår i forløbet, skal være på akademisk niveau. 

Det projektorienterede forløb gennemføres som løsning af konkrete arbejdsopgaver i organisationer og virksomheder samt tilknyttet kontaktperson/vejleder fra uddannelsen.

Læringsmål

Viden

  • redegøre for det faglige udbytte af det projektorienterede forløb

 

 

Færdigheder

  • identificere og redegøre for en praksisrelateret problemstilling/problemstillinger fra forløbet

Kompetencer

  • angive hvorledes relevante teorier og metoder fra uddannelsen kan anvendes til at identificere problemløsning.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Oriented Course
ModulkodeKAPAS2020612
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet