Profileringsfag 2

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående studier og undervisning i det under Profileringsfag 1 afgrænsede felt.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • profileringsfagets egenart og karakter på videregående niveau
  • centrale praksisformer, teknikker og metoder inden for profileringsfaget

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder på videregående niveau
  • at anvende adækvate teknikker sikkert.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at reflektere over og vælge relevante teknikker
  • at forholde sig kritisk-konstruktivt til egne præstationer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProfileringsfag 2
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.
Ved prøven gennemfører, gennemgår og/eller fremlægger den studerende et opgivet materiale svarende til en varighed af maksimalt 10 minutter.
Forud for prøven afleveres skriftligt materiale (f.eks. arrangementer, nodeforlæg,
procesbeskrivelser) og/eller andet auditivt eller audiovisuelt materiale, der gennemgås til
prøven. Ved bedømmelsen lægges der vægt på sikkerhed i brugen af adækvate metoder, på
nuancering og på sikkerhed i formidling.
Normeret prøvetid: 20 min.
Prøven bedømmes af eksaminator og bedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierFremstillingen skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecial Subject 2
ModulkodeKAMUS20185
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Placering på 8. eller 9. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet