Praksismodul

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til praksisrelateret teori og praktisk formidlingsteknik. Modulet omfatter desuden et praksisforløb inden for det valgte fagområde (jf. § 7), normalt af kortere varighed, gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed. Den pågældende institution, organisation eller virksomhed godkendes af studienævnet. Studerende på studieretningen i musikteknologi kan vælge at erstatte praksismodulet af et valgfag (jf. § 24-§ 25).

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • centrale praksisrettede teorier og teknikker for det valgte fagområde
  • relevante formidlingsteknikker og metoder for fagområdet.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder på videregående niveau
  • at anvende adækvate teknikker sikkert.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at reflektere og vælge relevante teknikker
  • at forholde sig kritisk-konstruktivt til egne præstationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksismodul
Prøveform
Skriftlig
En individuel prøve i form af en individuel eksamensportefølje samt en skriftlig redegørelse for porteføljens indhold.
Eksamensporteføljen skal omfatte og behandle planlægning, gennemførelse og evaluering af et formidlingsforløb i praksis.
Den skriftlige redegørelse må højst være på 10 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPorteføljen skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Yderligere informationer

Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til karakteren -3, 00, 02 eller 12 bedømmes tillige af en censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Application Module
ModulkodeKAMUS20168
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet