Improvisation og interaktivitet

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og vejledte studier i improvisation og interaktivitet samt et skriftligt projektarbejde. Der vejledes og undervises således i: 

  •  musikteoretiske og psykologiske teorier og metoder inden for improvisation og interaktivitet
  • teoretiske og praktiske problemstillinger inden for improvisation og interaktivitet
  • praktisk-musikalske færdigheder i improvisation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere: Viden om:

  • teoretiske og metodiske implikationer inden for improvisation og interaktivitet
  • musikalsk improvisation som grundlag for eller element i musikalsk kreativitet.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere, beskrive og fortolke improvisation og interaktive artefakter
  • at improvisere og at deltage konstruktivt i interaktive relationer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge og afgrænse relevante improvisationsteknikker
  • at forholde sig refleksivt til egen og andres improvisation som grundlag for musikalsk kreativitet.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnImprovisation og interaktivitet
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven omfatter improvisation og interaktive opstillinger inden for afgrænsede grundlag valgt
af den/de studerende samt en skriftlig fremstilling der omfatter beskrivelser og analyserer af
improvisatoriske og interaktive elementer. Prøven former sig som en samtale mellem den/de
studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i det skriftlige arbejde og den
praktiske præstation.
Fremstillingen må højst være på 15 sider for en studerende med tillæg af 10 sider for hver yderligere studerende.
Normeret prøvetid: 45 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImprovisation and Interactivity
ModulkodeKAMUS20164
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet