Kuratering

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser, casestudier og vejledte studier i Kuratering samt et projektarbejde. Der vejledes og undervises således i:

  • grundlæggende forhold vedrørende produktion af event, præsentationer og udstillinger, hvori der indgår musik og/eller lyd
  • teori og metode i formidling og design af oplevelser og event
  • afgrænsning, tilrettelæggelse og styring af event.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • grundlæggende teorier inden for design af event og performance
  • udbredte praksisformer inden for musik og lyd event

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at designe og fremlægge konkrete musik- og lyd event
  • at lede og gennemføre sådanne projekter.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig til teoretiske såvel som indholdsmæssige forhold vedrørende musik og lyd event
  • at analysere og løse praktiske problemstillinger i relation til musik og lyd event samt at bidrage til disses realisering.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKuratering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Projektrapporten skal omhandle relevante teorier og metoder inden for kuratering og
evaluere de elementer der indgår i porteføljen. Porteføljen optræder som bilag til projektet og skal bestå af casestudier, konkrete projekter og arbejdspapirer samt gennemarbejdede,
realiserbare projektoplæg inden for kuratering.
Projektrapporten må højst være på 10 sider for en studerende med tillæg af 5 sider for hver yderligere studerende.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje og redegørelsen herfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelCurating
ModulkodeKAMUS20163
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet