Musik og musikalitet

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus i Musik og musikalitet. Der vejledes og undervises således i:

  • musikalitetsteorier i historisk og aktuel belysning
  • kulturpsykologi og nonverbal kommunikation
  • neurologi og hørelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • grundlæggende teorier om musikalitet og disses relationer til musikopdragelse, musikudøvelse og musikforståelse 
  • kulturpsykologiske aspekter og implikationer vedrørende musikalske forståelses- og praksisformer samt nonverbale kommunikationsformer
  • sammenhænge mellem neurologiske og audiologiske forhold og musik og musikalitet.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere og vurdere individuelle såvel som kollektiv respons på musikalske og auditive stimuli
  • at afklare og vælge nonverbale kommunikationsstrategier i forbindelse med fx formidling, events og design.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig til teoretiske såvel som konkrete forhold vedrørende musik og musikalitet
  • at analysere og vurdere nonverbal kommunikation med særligt henblik på musikalske implikationer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og musikalitet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en individuel skriftlig 7-dages hjemmeopgave. Emnet, der vælges blandt et antal opgaver stillet af eksaminator, skal give den studerende mulighed for at reflektere over de emner kurset har behandlet.
Rapporten må højst være på 10 sider for en studerende med tillæg af 5 sider for hver yderligere studerende.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning. Votering og karaktergivning må højst udgøre 10 minutter og højst 5 minutter ved individuelle eksamener.
Prøven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen i Musik og musikalitet. Dvs. mindst 80 % tilstedeværelse, indlevering og godkendelse af eventuelle opgaver, tilfredsstillende gennemførelse af eventuelle studenter-oplæg, samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede rapport.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Musicality
ModulkodeKAMUS20162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet