Musikinformatik

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet musikinformatik beskæftiger sig med behandling af digital musikinformation i software-systemer, som er udviklet mhp. at udføre musikalske opgaver og at modellere sansning og kognition af musik. Der undervises i følgende emner:

 • digitale formater til repræsentation af musikalsk information, herunder både lyd (fx WAV, MP3) og symbolske formater (fx MIDI, MusicXML, MEI)  udvikling af computerprogrammer (vha. Java, C, Processing, Lisp, MatLab e.l.) mhp. håndtering og behandling af digital musik-information
 • computermodeller af musik-perception og -kognition under aktiviteter som at lytte, komponere, improvisere, udøve og analysere musik
 • søgemaskiner for musik-information
 • computer-baseret musikvidenskab og musikanalyse
 • algoritmisk komposition og generativ musik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • digitale formater og data-strukturer til repræsentation af musik
 • programmeringssprog og teknikker, algoritmer og datastrukturer som kan behandle musikinformation
 • hvordan musikkognition kan modelleres vha. computere
 • grundprincipper i musikinformationssøgning
 • grundprincipper i computer-baseret musikvidenskab og algoritmisk komposition.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at repræsentere musikinformation digitalt
 • at udvikle programmer til at behandle digital musikinformation i forbindelse med komposition, musikanalyse, musikudøvelse og informationssøgning 29
 • at konstruere computerbaserede modeller af musikkognition og musikalsk adfærd i relation til komposition, analyse, improvisation og lytning.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at udforme og konstruere computerprogrammer, der muliggør autonom eller interaktiv behandling af digitale informationer inden for fx musikanalyse, komposition, musikinformationssøgning og musikkognition
 • at analysere og evaluere musikinformatik-systemer, der er udviklet mhp. at udføre musikalske opgaver autonomt eller interaktivt.
 • evne til mundtligt at indgå i en drøftelse af arbejdets problemstillinger og resultater samt dets teoretiske grundlag.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikinformatik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet software-produkt med tilhørende rapport.
Rapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af det kombinerede praktiske og teoretiske arbejde lægges vægt på
de/den studerendes brug af egnede teknikker til konstruktion af softwareproduktet.

Prøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Informatics
ModulkodeKAMUS201619
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet