Digital komposition

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Digital komposition omfatter undervisning i:

  • formprincipper og kompositions- og lyddesign-analyse 
  • modellering og komposition vha. digitale medier
  • lyddesign og –programmering

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • komposition inden for afgrænsede genrer og stilgrundlag
  • samspil mellem valg af kompositoriske redskaber og produkt
  • metodiske implikationer ved brug af digitalteknologiske kompositionsstrategier.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at kortlægge og anvende afgrænsede kompositionsteknikker
  • at komponere musik og designe lyd ved hjælp af digitale redskaber

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at udforme konstruktive kompositionsstrategier på baggrund af analyse
  • at vælge og anvende relevante digitale redskaber til kompositoriske opgaver

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigital komposition
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.
Prøven omfatter løsning af en kompositorisk opgave ved hjælp af digitale redskaber. Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder en komposition inden for et afgrænset kompositorisk udtryk.
Den studerende skal kortlægge den kompositoriske udtryksform gennem analyse af et eksempel, som vælges af den studerende blandt et antal forlæg, der stilles af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Besvarelsen bedømmes af eksaminator; opgaver, som eksaminator vurderer til karakteren -3, 00, 02 eller 12, bedømmes tillige af en censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital Composition
ModulkodeKAMUS201616
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Modulets placering: 8. eller 9. semester.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet