Emnestudium

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Emnestudium omfatter vejledning i studiet af et afgrænset emne inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt samt i et projekt i relation til emnestudiets afgrænsning. Der vejledes og undervises således i:

  • principper for og metoder til studier af et afgrænset emne
  • teori, kilder, metode og databehandling i henhold til det afgrænsede emne

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • et afgrænset emnefelt inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt
  • relevante teorier, metoder og materialer i relation til det valgte emne

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at afgrænse, beskrive og undersøge et emne inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt
  • at fremstille studiets hypoteser og resultater skriftligt og formidle og diskutere dette arbejde mundtligt

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig refleksivt til videnskabelige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikvidenskabelige emner
  • at afgrænse og løse opgaver metodisk og videnskabeligt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnestudium
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet rapport.
Fremstillingen må højst være på 10 sider pr. studerende, højst 15 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecial Subject
ModulkodeKAMUS201614
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Modulet er placeret på enten 8. semester eller 9. semester.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet