Musik, lyd og flermodalitet

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der vejledes og undervises således i:

 • musik og lyd som udtrykssystemer i samspil med andre kulturelle udtryksformer
 • semiotik og narratologi
 • praktiske, teoretiske og konstitutive elementer i udvikling af musik og lyd i flermodale artefakter
 • udvikling og programmering af musik og lyd til audiovisuelle artefakter, tværkulturelle event og performance.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • centrale teorier inden for musik og lyd i flermodal kontekst 
 • musik og lyd som betydnings- og udtrykssystemer 
 • betydningsdannelse og dynamik i flermodale artefakter.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og beskrive musik og lyd i flermodal kontekst
 • at konceptualisere, programmere og udvikle musik til flermodale artefakter
 • at diskutere og reflektere over betydningsskabende samspil mellem forskellige modaliteter.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at forholde sig til musik og lyd inden for flermodale artefakter
 • at indgå i og bidrage til tværgående og flerfagligt samarbejde.

Undervisningsform

Modulet omfatter kurser, workshop og vejledte studier i musik, lyd og flermodalitet samt et kombineret praktisk og skriftligt arbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, lyd og flermodalitet
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven har form af en samtale på baggrund af en skriftlig redegørelse for en
eksamensportefølje bestående af et antal opgaver og projekter med og arbejdspapirer om
musik og lyd i audiovisuelle produkter og flermodale artefakter.
Den skriftlige redegørelse må højst være på 15 sider for en studerende med tillæg af 10 sider for hver yderligere studerende.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Normeret prøvetid: 45 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 45 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Sound and Multi-modality
ModulkodeKAMUS201612
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet