Kulturlivskundskab

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus i dansk musik- og kulturliv og kulturpolitik.

Der vejledes og undervises således i:

 • politik, ideologi og lovgivning der er medbestemmende for tidens musik- og kulturliv
 • organisationsformer og praksisser inden for musik- og kulturliv
 • ophavsretlige bestemmelser
 • forhandlings- og organisationsteori.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • centrale lovgivningsmæssige og kulturpolitiske forhold og vilkår inden for samtidens musik- og kulturliv
 • grundlæggende teorier vedrørende projektledelse og –organisering
 • ophavsretlige og øvrige juridiske forhold med særlig relevans for kulturliv

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at fremlægge og forhandle konkrete musik- og kulturlivsprojekter
 • at lede og gennemføre sådanne projekter.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at forholde sig til problemstillinger vedrørende projektledelse i strategisk og økonomisk perspektiv
 • at indgå i og bidrage til musik- og kulturlivsprojekter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturlivskundskab
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Porteføljen skal i form af korte essays, casestudier og arbejdspapirer omhandle teorier og
kulturpolitiske samt lovgivningsmæssige vilkår og bestemmelser, der er relevante for
kulturlivskundskab. Porteføljen skal desuden indledes af en højst 4 siders redegørelse for
dens indhold.
Porteføljen må højst være på 15 sider for en studerende med tillæg af 10 sider for hver yderligere studerende.
Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje og redegørelsen herfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural pratice and politics
ModulkodeKAMUS20161
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet