Klinisk improvisation 2

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter videregående praktisk-musikalsk træning i klinisk-improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument og/eller akkompagnementsinstrument/bi-instrument.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • improvisation ud fra forskellige stilarter og musikalske strukturer, anvendt i forskellige kliniske sammenhænge 
 • anvendelse af videregående musikterapeutiske improvisatoriske metoder
 • det klinisk-teoretiske grundlag for anvendelse af klinisk improvisation

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i (på hovedinstrument og/eller akkompagnementsinstrument/bi-instrument):

 • at anvende musikalske og terapeutiske improvisatoriske teknikker varieret og fleksibelt i klinisk arbejde ved brug af tonale, dissonerende og atonale musikalske stilarter
 • at kunne veksle mellem frie og strukturerede musikalske rammer
 • at udføre udtryksfulde tematiske improvisationer over temaer som fx musikalske motiver, symboler, følelser, stemninger, personer, tilstande, miljø, billeder, objekter
 • at skabe enkle og komplekse musikalske og terapeutiske overgange i kliniske improvisationer
 • at invitere, engagere og respondere hensigtsmæssigt og varieret i et musikterapeutisk klient-terapeut rollespil

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til (på hovedinstrument og/eller akkompagnementsinstrument/bi-instrument):

 • at anvende forskellige musikterapeutiske metoder på en udtryksfuld, varieret og sammenhængende måde i klinisk improvisation
 • professionelt at udvælge musikterapeutiske teknikker og interventionsformer i forhold til klient behov og institutionelle rammer
 • at reflektere over samt handle ud fra egne musikalsk-kliniske kompetencer, svagheder og styrker som musikterapeut
 • at tilegne sig nye improvisationsteknikker, tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering, bl.a. i forhold til nye klientgrupper
 • at styre musikterapeutiske arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlinisk improvisation 2
Prøveform
Praktisk
Prøven består af 4 dele, hvoraf den studerende skal anvende hovedinstrument i to af de fire dele, og akkompagnementsinstrument/biinstrument i de to resterende dele. Den studerende vælger selv hvilke:

a) en tematisk improvisation baseret på et nodenoteret tema, givet af eksaminator;
b) en improvisation med to overgange med udgangspunkt i et billede, givet af eksaminator,
c) en duet med eksaminator baseret på klient-terapeutrollespil, og
d) en improvisation der demonstrerer kontraster mellem frie og strukturerede stilarter.

Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Hvis akkompagnementsinstrument er det samme som hovedinstrument, skal den studerende vælge et bi-instrument.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Improvisation 2
ModulkodeKAMTP20146
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musikterapi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet