Sundhed og læring (valgmodul)

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indenfor temarammen om design bygges der videre på viden, færdigheder og kompetencer på uddannelsens tidligere moduler, og der undervises i forudsætninger for at designe lærings- forandringsforløb relateret til trivsel, velvære, mad, måltider og sundhed på både individ, gruppe- og organisationsniveau. Der er således fokus på sundhed i bred forstand både som genstand men også som ”sund” læring og forandringsprocesser, der foregår i såvel offentlige som private og frivillige institutioner men også i lokalsamfund.

De teoretiske tilgange vil spænde over et kontinuum mellem erkendelsesinteresser med fokus på den ene side megen forandringsivrighed/villighed og på den anden side et fokus på at forstå og forklare trægheder og utilsigtede effekter i brugen af designs for læring og forandring. 

Intervention kan understøtte såvel stabile som agile processer. De fleste interventionsmetoder har i en eller anden målestok samskabelse og involvering som ideal. Valgmodulets teorier vil derfor også tematisere en risikovillighed, hvor det uprøvede prøves. 

Valgmodulet er tilrettelagt med udgangspunkt i empiriske fænomener vedrørende lærings- og forandringsdesigns i relation til sundhed og læring. Udgangspunktet er således ikke teoretiske paradigmer, men derimod empiriske fænomener, som kritisk belyses ud fra forskellige videnskabsteoretiske positioner. Indhold i undervisningen har fokus på sundhedsfremmende interventionstilgange i lokalsamfund, ledelseskoncepter der påberåber sig sunde medarbejdere og sund arbejdsplads, tværfaglighed og professionsidentitet, kulturelle forståelser af sundhed, metodikker til regulering og forandring af adfærd, og endelig trivsel, velvære og robusthed på arbejdspladsen. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

  • Teorier relateret til trivsel, velvære og sundhed på både individ-, gruppe- og organisationsniveau.
  • Teorier og metoder til analyse af organiseringsformer af sundhedspraksis og sundhedsrelaterede lærings- og forandringsprocesser

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i 

  • at kunne foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser indenfor området læring og forandringsprocesser relateret til sundhed 
  • at identificere relevante problemstillinger i forhold til læring og forandringsprocesser relateret til sundhed, som kan gøres til genstand for undersøgelse på baggrund af faglig refleksion og indsigt i videnskabelige tilgange 
  • at beskrive og analysere problemstillinger
  • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper.

 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til 

  • at igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder indenfor området læring og forandringsprocesser relateret til sundhed
  • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og forandringsprocesser relateret til sundhed gennem brug af relevante teorier og undersøgelsesmetoder
  • at undervise og vejlede i læring og forandringsprocesser relateret til sundhed 
  • på videnskabeligt niveau at kunne evaluere nationale eller lokale sundhedsinitiativer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhed og læring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Sundhed og Læring (Health and Education).
Prøven tager udgangspunkt i en projektrapport og en artikel efter videnskabelige standarder, der formidler projektets vidensproduktion eller behandler en tilstødende relevant problemstilling, som ikke er behandlet i projektet. Ved gruppesamarbejde indgår artiklen i gruppens fælles ansvar. Projektet skal omhandle læring og forandringsprocesser i forhold til sundhed og skrives med udgangspunkt i modulets faglige indhold.

Sidetal: Opgaven skal være på mindst 15 højst 20 sider pr. studerende ved gruppearbejde og højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter. Hertil kommer en artikel efter videnskabelige standarder på mindst 5 og højst 7 sider, som ikke tælles med i førnævnte sidetal.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth and Education
ModulkodeKALFPK20196
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet