Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale organisationskontekster

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indenfor temarammen om design bygges der videre på opnået viden, opnåede færdigheder og kompetencer fra uddannelsens tidligere moduler, og der undervises i globale betingelser og muligheder for læring og kompetenceudvikling samt design og gennemførelse af læreprocesser i internationale organisationskontekster.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • globale betingelser og muligheder for voksnes kompetenceudvikling 
 • teoretiske paradigmer inden for komparativ uddannelses- og organisationsforskning
 • teorier om didaktik og pædagogik med særligt henblik på facilitering af voksnes læring og kompetenceudvikling
 • uddannelseskultur, uddannelsestradition og læringssyn i forskellige samfund og regioner
 • design af kompetence- og læringsbaserede forandringsprocesser i internationale organisationskontekster

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at beskrive og analysere rammer og betingelser for uddannelse, kompetenceudvikling og læring i internationale kontekster, herunder at foretage komparative analyser
 • at tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af sociale processer i internationale organisationskontekster med henblik på at afdække samfundsmæssige og kulturelle aspekters betydninger for læring og forandringsprocesser
 • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt valgmodulets videnskabelige teorier og metoder
 • at designe uddannelse samt kompetence- og læringsbaserede forandringsforløb, der tager højde for kulturelle betydninger og samfundsmæssige rammebetingelsers betydninger
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper
 • Reflektere over egne interkulturelle kompetencer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for området læring og forandring i internationale organisationskontekster
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring samt kompetence- og læringsbaserede forandringsforløb i internationale organisationskontekster gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • på videnskabeligt niveau at kunne indtænke og inddrage konsekvenser og betydning af social og kulturel kompleksitet i analyse og design af internationale organisationers kompetence-, forandrings-og læringsaktiviteter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUddannelse og kompetenceudvikling i internationale organisationskontekster
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Uddannelse og Kompetenceudvikling i internationale organisationskontekster (Education and Competence Development in International Organization Contexts).

Prøven tager udgangspunkt i en projektrapport samt en artikel efter videnskabelige standarder der formidler projektets vidensproduktion eller behandler en tilstødende relevant problemstilling, som ikke er behandlet i projektet. Ved gruppesamarbejde indgår artiklen i gruppens fælles ansvar. Projektet skal omhandle design af et læringsbaseret forandringsforløb og skrives med udgangspunkt i valgmodulets faglige indhold.

Sidetal: Opgaven skal være på mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende og højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter. Hertil kommer en artikel efter videnskabelige standarder på mindst 5 og højst 7 sider, som ikke medtælles i førnævnte sidetal.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEducation and Competence Development in International Organization Contexts
ModulkodeKALFPK20195
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet